Zprávy

Čtvrtek 27. 04. 2017

Polčák: Jasné ne přílišné koncentraci zemědělské půdy

Evropský parlament na svém dnešním plenárním zasedání schválil zprávu o aktuálním stavu koncentrace zemědělské půdy v EU, ve které se zabývá otázkou, jak zemědělcům usnadnit přístup k půdě. O palčivosti problému vypovídá statistika: v členských státech Evropské unie podle údajů z roku 2012 pouhých 20 % podniků nakládá s téměř 88 % zemědělské půdy.
Středa 22. 03. 2017

Polčák: Česká republika je v čerpání eurofondů na chvostu

Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu na svém včerejším zasedání debatoval o podobě evropské kohezní politiky po roce 2020. Tato debata je pro ČR zcela klíčová, protože v obdobích od r. 2007 do roku 2020 byla pro ČR z kohezních fondů vyhrazena částka přes 1 300 mld. Kč. Jedním ze silných argumentů pro pokračování politiky soudržnosti je schopnost členských států uspokojivě čerpat evropské peníze v programovém období 2014-2020. Česká republika v tomto ohledu bohužel silně zaostává.