MOJE ČINNOST
V EVROPSKÉM PARLAMENTU

Evropský parlament Články a úvahy Starostové a nezávislí

REGI  –  Výbor pro regionální rozvoj

Místopředseda

DANZ  –  Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem

Člen

AGRI  –  Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Náhradník

DCAM  –  Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky

Náhradník

DLAT  –  Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Náhradník

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY

Čtvrtek 27. 04. 2017

Polčák: Jasné ne přílišné koncentraci zemědělské půdy

Evropský parlament na svém dnešním plenárním zasedání schválil zprávu o aktuálním stavu koncentrace zemědělské půdy v EU, ve které se zabývá otázkou, jak zemědělcům usnadnit přístup k půdě. O palčivosti problému vypovídá statistika: v členských státech Evropské unie podle údajů z roku 2012 pouhých 20 % podniků nakládá s téměř 88 % zemědělské půdy.
Středa 22. 03. 2017

Polčák: Česká republika je v čerpání eurofondů na chvostu

Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu na svém včerejším zasedání debatoval o podobě evropské kohezní politiky po roce 2020. Tato debata je pro ČR zcela klíčová, protože v obdobích od r. 2007 do roku 2020 byla pro ČR z kohezních fondů vyhrazena částka přes 1 300 mld. Kč. Jedním ze silných argumentů pro pokračování politiky soudržnosti je schopnost členských států uspokojivě čerpat evropské peníze v programovém období 2014-2020. Česká republika v tomto ohledu bohužel silně zaostává.
Čtvrtek 16. 03. 2017

Polčák: Evropský parlament rozhodne o trestu pro státy odmítající migrační kvóty

Výbor pro regionální politiku Evropského parlamentu v současnosti projednává novelizaci celé řady předpisů, kterými se řídí čerpání evropských fondů. Mezi pozměňovacími návrhy, které byly ke Komisí připravené předloze uplatněny, se nacházejí také tři změny z pera poslankyně Wikström (ALDE, Švédsko), která v nich usiluje o seškrtání evropských peněz pro státy, která se odmítnou zapojit do přerozdělování migrantů na základě kvót. 

JUDr. Stanislav Polčák - Poslanec Evropského parlamentu

Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Datum a místo narození: 21. 2. 1980 ve Slavičíně
Bydliště: Praha
Rodina: svobodný

 

Vzdělání:
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy (1998 – 2003) –Mgr.
 • Katolická teologická fakulta UK nauky (2000 – 2003).
 • Doktorát práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (2004): obor veřejné právo – katedra správního práva.
 • Složení advokátních zkoušek (duben 2007) - advokát.
Praxe:
 • Mironet, s.r.o. (únor 2001 – květen 2002) – právník v počítačové firmě právník (autorská práva) - (od června 2001 – října 2003).
 • Advokátní koncipient (od listopadu 2003 – březen 2007).
 • Člen znaleckého kolegia pro obor autorského práva znaleckého ústavu Unie výtvarného umění ČR (od prosince 2003).
 • Vedoucí poslanecké kanceláře poslance Evropského parlamentu, od července 2004 – do května 2005.
 • Poradce poslankyně Evropského parlamentu, od června 2005 do června 2007.
 • Školitel zastupitelů a představitelů samospráv Sdružení místních samospráv ČR (od ledna 2008 – do září 2010).
 • Externí pedagog oboru základy práva a autorské právo na Univerzitě T. Bati ve Zlíně a Filmové škole Zlín v oblasti správního práva (2009 - 2012).
Veřejná činnost:
 • Místostarosta obce Vysoké Pole a člen Zastupitelstva obce Vysoké Pole (od listopadu 2002 do června 2009).
 • V září 2005 jmenován členem expertní komise Úřadu vlády ČR pro otázky EU (do 31.12.2006).
 • Od května 2010 zvolen poslancem Parlamentu ČR.
 • Od července 2010 - prosince 2013 zvolen předsedou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR.
 • Od prosince 2012 do srpna 2013 - zvolen předsedou Ústavněprávního výboru PSP ČR.
 • V říjnu 2013 zvolen opakovaně poslancem Parlamentu ČR člen Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Jazykové znalosti: německý a anglický

Kontakt:

Národní 41, 110 00  Praha 1

JUDr. Stanislav Polčák

Poslanec Evropského parlamentu
stanislav.polcak@europarl.europa.eu
 

Mgr. Pavel Felcán

Asistent
pavel.felcan@europarl.europa.eu
+420 777 855 588