Zprávy

Úterý 18. 05. 2021

Týden v Evropském parlamentu: Zelenější ekonomika, pomoc pro ČR i premiérův střet zájmů

Týden v Evropském parlamentu: Zelenější ekonomika, pomoc pro ČR i premiérův střet zájmů

Tento týden budeme v Evropské parlamentu mimo jiné řešit témata, která jsou důležitá pro další rozvoj České republiky v oblasti udržitelné ekonomiky i pomoci regionům, které se vylidňují. Pozornosti neujde ani střet zájmů českého premiéra.

Dnes budeme schvalovat pomoc ve výši 17 milionů eur z Fondu solidarity, o kterou ČR požádala v souvislosti s výdaji na boj s covid-19. Budeme hlasovat rovněž o návrhu, aby bylo čerpání pomoci z tohoto fondu snazší a rychlejší a bylo ji možné v budoucnu využít i v případě přírodních katastrof, včetně dlouhodobého sucha.

Pomoc s transformací ekonomik

Očekávám také schválení konečné podoby Fondu pro spravedlivou transformaci. Ten pomůže, aby se regiony, které jsou dnes závislé na těžbě fosilních paliv nebo průmyslu produkujícím vysoké množství skleníkových plynů, začaly orientovat na udržitelnější odvětví. Dohodnutých 17,5 miliardy euro budou moct členské státy investovat do pomoci podnikům, rekvalifikace zaměstnanců nebo do výzkumu. Zvýhodněny by měly být regiony, které budou emise snižovat nejrychleji.

Premiérův střet zájmů

Ve středu dopoledne proběhne plenární diskuse o závěrech auditu Evropské komise o střetu zájmů Andreje Babiše. Spolu s kolegy z Evropské lidové strany budeme chtít od Komise slyšet, jaké budou její další kroky vzhledem ke zjištěnému přetrvávajícímu střetu zájmů českého premiéra a selhání české administrativy střetu zájmů při čerpání peněz z unijních fondů předcházet.

Uvolnění patentů na vakcíny

Ve středu ráno byla na program zařazena mimořádná debata o oznámení prezidenta Bidena uvolnit patenty na vakcíny proti covid-19. Do jaké míry by krok amerického prezidenta skutečně napomohl proočkovanosti lidí po celém světě a jaké jsou další překážky pro rozšíření produkce vakcín, budou poslanci diskutovat se zástupci Komise a Rady členských států.

Řešení proti úbytku obyvatel ve venkvoských regionech

Vylidňování evropských venkovských regionů a nadměrná koncentrace lidí ve městech je palčivým problémem i v České republice. Ve středu budeme proto hlasovat o iniciativě, která chce tuto problematiku řešit. Jako řešení Evropský parlament navrhuje využití unijních financí na rozvoj infrastruktury a spolupráci veřejných a soukromých subjektů na poskytování kvalitních služeb. Vývoj územních strategií by přitom měl být ponechán v rukách místních a regionálních samospráv vzhledem k jejich nejlepší znalosti místních komunit.

ZPĚT NA SEZNAM