Zprávy

Čtvrtek 24. 03. 2022

Seznam Zprávy účelově manipulují s výší odměny za práci pro obce u Vrbětic

Seznam Zprávy účelově manipulují s výší odměny za práci pro obce u Vrbětic

Server Seznam Zprávy nepravdivě uvedl, že odměna za hodinu práce při poskytování právních služeb obcím zasaženým výbuchem ve Vrběticích byla téměř 47 tisíc korun. Je to uměle vytvořený nesmysl a toto manipulativní tvrzení jednoznačně odmítám.

Redaktoři v článku účelově vypočítávají jakousi hodinovou odměnu pouze na základě jednoho okruhu již poskytnutých právních služeb, a to navíc jen na základě mého výkazu práce. Zcela opomíjejí práci mých dalších kolegů, která je v celkové sumě obsažena, a také další dva okruhy dále poskytovaných služeb, které vyplývají ze smlouvy a s nimiž celková částka už také počítá.

Smlouva uvádí, že: „Advokát se zavazuje v rámci shora sjednané odměny poskytovat Klientovi a občanům, které Klient takto písemně Advokátovi označí ve lhůtě do 31. 7. 2022, další právní služby…, a to:

  • právní poradenství občanům, kteří na jednorázové odškodnění nedosáhnou z důvodů vymezení zákonných podmínek kritérií nároku (viz zákon č. 324/2021 Sb.)
  • právní poradenství Klientovi při administraci veřejných zakázek v souvislosti s užitím vyplaceného odškodnění Klientovi.“

Jedná se o téměř 300 občanů a řešení jejich individuálních nároků, tito občané nebudou za poskytnuté služby nic platit. Administrované veřejné zakázky mohou dosáhnout až výše 309 mil. Kč, i tato práce měla být obsažena v poskytnuté odměně. Obce tedy měly hradit (a jen v případě úspěšného nároku na odškodnění) pouze jednu odměnu za všechny tři výše uvedené okruhy právních služeb, z nichž dva stále probíhají a podílí se na nich hned několik specialistů z advokátní kanceláře.

Kdybychom v konečném součtu vypočetli odměnu za hodinu práce za všechny tři oblasti právních služeb a při zapojení všech spolupracovníků, byla by částka zásadním způsobem nižší, a to řádově.

Tvrzení Seznam Zpráv má podobnou logiku, jako kdybyste cenu za nový dům rozpočítali jen do času, který nad návrhy strávil architekt, ale zapomněli už na práci všech řemeslníků a také stavební materiál. Nedovedu si představit, že by někdo takto očividnou věc pominul omylem. Pokládám to za účelovou pomluvu, proti které se budu bránit všemi právními kroky.

 

autor fotografie: Palickap

ZPĚT NA SEZNAM