Zprávy

Čtvrtek 27. 04. 2017

Polčák: Jasné ne přílišné koncentraci zemědělské půdy

„Výjimkou není ani Česká republika, kde je koncentrace zemědělské půdy v jedněch rukou v důsledku historického i současného vývoje extrémně vysoká i ve srovnání se zeměmi EU. Zatímco v ČR činí průměrná výměra zemědělského podniku přibližně 130 hektarů, evropský průměr je zhruba pětinový. Jsem rád, že byl těsnou většinou schválen i požadavek na zastropování výše přímých plateb spolu s posílením váhy prvních hektarů v rámci reformované SZP (Společné zemědělské politiky). Zastropování by pomohlo zvýšit konkurenceschopnost malých zemědělců vůči velkým zemědělským podnikům,“ vysvětluje europoslanec Stanislav Polčák (STAN), který v otázce zastropování plateb hlasoval odlišně než jeho poslanecká frakce EPP.

„Koncentrace je negativním jevem obecně, tím spíš v takto dotovaném odvětví, jakým je v současnosti zemědělství. K dosažení změny ale rozhodně nestačí jen změny na úrovni EU. I národní úrovni bychom se měli zamyslet, zda některá opatření nežádoucí koncentraci nepřispívají. Jde třeba o podmínky, za kterých Státní pozemkový úřad prodává zemědělské pozemky. Tyto podmínky začínajícím zemědělcům rozhodně nepřejí,“ uzavírá Polčák.

  • Bod 32. Zprávy: „Domnívá se, že v rámci reformované SZP je třeba zavést stropy a upravit režim přímých plateb tak, aby první hektary měly větší váhu, a že by měly být učiněny kroky s cílem usnadnit investování do malých zemědělských podniků, jakož i poskytování přímých podpor těmto podnikům; vyzývá Komisi, aby zavedla účinnější mechanismus přerozdělování podpor, a zabránila tak koncentraci zemědělské půdy.“
  • Kupujícími zemědělských pozemků podle § 12 zákona o Státním pozemkovém úřadu mohou být:
    a) fyzické nebo právnické osoby, které jsou zemědělskými podnikateli a které prokazatelně provozují zemědělskou výrobu minimálně po dobu 36 měsíců na zemědělských pozemcích o rozloze nejméně 10 ha v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náležejí zemědělské pozemky určené k převodu, nebo
    b) fyzické nebo právnické osoby, které jsou zemědělskými podnikateli a které vlastní nejméně 10 ha zemědělské půdy v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náležejí zemědělské pozemky určené k převodu, a které prokazatelně provozují na území České republiky zemědělskou výrobu minimálně po dobu 36 měsíců na pozemcích o rozloze nejméně 10 ha.

Autor: Tiskové STAN

ZPĚT NA SEZNAM