Zprávy

Pondělí 19. 04. 2021

Vrbětická výzva: UŽ NIKDY ZNOVU!

Vrbětická výzva: UŽ NIKDY ZNOVU!

1) Jsme zásadně znepokojeni informacemi o zapojení ruských tajných služeb do výbuchů v areálu Vlachovicích – Vrběticích.

2) Žádáme, aby z důvodů dlouhodobé rozvratné činnosti ruských složek na území našeho státu bylo zastoupení diplomatů a pracovníků ruského velvyslanectví rovnocenné s českým zastoupením v Rusku.

3) Žádáme vládu, aby neprodleně zamezila nelegálnímu vlivu Ruska na našem území.

4) Žádáme o zveřejnění informací o zapojení Ruské federace do výbuchu, a po 6,5 letech od výbuchu také brzké zveřejnění závěrů z vyšetřování ze strany policie a dozorujícího státního zastupitelství.

5) Konstatujeme, že poskytnuté odškodnění pozůstalým, vlastníkům, dotčeným obcím a jejich občanům, ať náhrada škody skutečné, ušlého zisku či zadostiučinění, za výbuchy bylo dosud zcela nedostačující, zejména z důvodu nezjištěného viníka.

6) Vyzýváme Vládu ČR, aby poskytla součinnost při vymožení adekvátního odškodnění vůči zodpovědným osobám a případně zodpovědnému státu.

7) Požadujeme po vládě ČR vysvětlení, jak je možné, že ve skladech v těsné blízkosti několika obcí byla skladována nebezpečná munice, která ohrozila životy občanů přilehlých obcí.

8) Vyzýváme vládu ČR, aby zabezpečila plnohodnotný pyrotechnický průzkum a zabezpečení zasaženého území.

9) Žádáme o podporu naše spojence v NATO a EU a vyslovujeme také podporu Ukrajině a i dalším zemím zasaženým agresivním postupům ze strany Ruska, především Bulharsku, Velké Británii.

10) Vyzýváme Vládu ČR, aby vzhledem k úmrtí dvou občanů ČR postupovala Česká republika podle čl. 33 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, tj. po vyšetření věci oznámila Evropskému soudu pro lidská práva skutečnosti o případném porušení Úmluvy Vysokou smluvní stranou – Ruskou federací.

ZPĚT NA SEZNAM