Zprávy

Středa 21. 10. 2020

Vláda opakuje chybu z jara. Opět bere peníze obcím a krajům

Vláda opakuje chybu z jara. Opět bere peníze obcím a krajům

Sdružení místních samospráv ČR zásadně nesouhlasí s návrhem vlády, aby obnovené kompenzační platby pro OSVČ a další ekonomické subjekty byly vypláceny z rozpočtových příjmů určených samosprávám.

Předložená vládní novela zákona o kompenzačním bonusu, která je projednávaná v legislativní nouzi, totiž opět počítá s tím, že se kompenzační bonus pro podnikající subjekty vyplatí jakožto vratka daně ze závislé činnosti.

„Obce a kraje současný neutěšený stav nezavinily, a je proto absurdní, že vláda, která nese největší díl zodpovědnosti za současnou situaci, předkládá návrh, aby nově přijímané zákonné kompenzace byly opět vypláceny z rozpočtových příjmů samospráv. Tyto dopady by tak měla nést vláda ve státním rozpočtu, nikoli rozpočty samospráv,“ uvádí předseda SMS ČR Stanislav Polčák. Ten upozornil, že důvodová zpráva k zákonu obsahuje zavádějící informace, když uvádí, že propady v rozpočtech obcí v důsledku obnoveného kompenzačního bonusu pro OSVČ a jiné ekonomické subjekty pokryje obcím v létě poskytnutá náhrada. „Vláda v červnu souhlasila s poskytnutím náhrady obcím za předpokládaný propad v jejich daňových příjmech za rok 2020 ve výši 1200 Kč na obyvatele. Tyto prostředky obce obdržely v létě, jakožto náhradu za výpadky daňových příjmů i za kompenzační bonus. Realita však bude taková, že letní náhrada pokryje pouze náklady kompenzačního bonusu, které v samosprávných rozpočtech způsobila vláda, a na pokles daňových příjmů obce neobdrží nic,“ uvedl Polčák, který odkazuje na podaný vládní návrh zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (ST: 890).

K současnému návrhu vlády proto SMS ČR oslovilo předsedu vlády, ministryni financí a předsedy poslaneckých klubů, aby byla projednávaná novela upravena a obcím zůstal zachován podíl na náhradě za propad jejich rozpočtových příjmů, jak byl předpokládán v létě, tedy vyplacené náhrady obcím byly navýšeny o částku 7,8 mld. Kč. „Připomínám, že obce v důsledku jarních zásahů vlády do jejich rozpočtů logicky zastavily téměř veškeré své investice a návrat jejich investiční aktivity měla podpořit právě letní vyplacená náhrada. Pokud rozpočtové příjmy obcí budou opět podlomeny tímto novým návrhem, obce své investiční plány budou muset znovu výrazně redukovat. Vláda tak opakuje svou chybu z jara letošního roku,“ uzavírá Polčák.

zdroj: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/2479-vlada-opakuje-chybu-z-jara-opet-bere-penize-obcim-a-krajum

 

ZPĚT NA SEZNAM