Zprávy

Středa 24. 03. 2021

V čem je nebezpečný pandemický zákon? Nabourává principy demokratického státu

V čem je nebezpečný pandemický zákon? Nabourává principy demokratického státu

Skupina senátorů za STAN, Piráty a ODS dnes podává k Ústavnímu soudu návrh na zrušení problematických částí pandemického zákona, které omezují rozsah státem vyplácených kompenzací za uzavřené provozovny. „Česká Ústava mluví jasně. Každý má právo vlastnit a užívat majetek. Je-li toto právo například v zájmu veřejného zdraví omezeno, musí dojít ke kompenzaci. Pandemický zákon tento základní princip demokratického státu nabourává,“ říká europoslanec Stanislav Polčák, který skupinu senátorů jako advokát zastupuje.

Ve stavu legislativní nouze urychleně projednávaný a schválený pandemický zákon měl nahradit dlouhé měsíce trvající nouzový stav. Ten zatím platí dál, ale jednoho dne bude u konce a ke slovu přijde pandemický zákon.

V čem vidí skupina senátorů, za něž jedná místopředseda Senátu Jan Horník, protiústavnost a nebezpečí pandemického zákona? Státu dovoluje (stejně jako nouzový stav) zásadním způsobem omezit možnost podnikatelů užívat jejich majetek, například restaurace, obchody nebo kadeřnictví, náhrada za vzniklé škody je ale omezena.

Oproti nouzovému stavu pandemický zákon výrazně omezuje rozsah náhrad, které stát majitelům vyplatí. Právě tato ustanovení pandemického zákona napadáme. Vláda se dle našeho názoru snaží zbavit odpovědnosti za to, aby stát musel platit za omezení podnikání. Považujeme to za nebezpečné obcházení ústavněprávních požadavků odpovědnosti státu za výkon veřejné moci,“ říká Stanislav Polčák.

Dle pandemického zákona se hradí pouze skutečná škoda, a to v rozsahu, v němž poškozený prokáže, že jejímu vzniku nebylo možné předejít nebo zabránit. Za skutečnou škodu lze například považovat náklady na prošlé potraviny, které bude muset restauratér vyhodit. Uzavřená restaurace a ušlý zisk se už do této definice ale nevejde. To stejné v bleděmodrém platí pro ostatní provozovny.

Pandemický zákon může být alternativou nouzového stavu, jehož konce se snad v brzké době dočkáme. Nemůžeme se ale řídit normou, která byla projednávána mimořádně hekticky a jejíž části odporují Ústavě. Navrhujeme proto, aby Ústavní soud zrušil platnost těchto ustanovení. Parlament by měl zároveň vypracovat novelu pandemického zákona, která tyto chyby napraví. Kolegové senátoři na úpravě již pracují,“ dodává Stanislav Polčák.

Celý text stížnosti k Ústavnímu soudu je dostupný zde.

Foto: Aleš Ležatka

ZPĚT NA SEZNAM