Zprávy

Čtvrtek 21. 11. 2019

SMS ČR: Samosprávy volají po větší flexibilitě v odměňování

Sdružení místních samospráv České republiky dlouhodobě podporuje snahy o rozšíření prostoru, který mají obce a města při rozhodování o odměnách pro uvolněné i neuvolněné zastupitele.

Příslib premiéra Andreje Babiše, podle kterého by mělo dojít v souladu s opakovanými připomínkami SMS ČR od ledna 2020 k navýšení tarifů o 10 %, proto vítá, zdůrazňuje ale, že tento krok sám o sobě není uspokojivý a nezbytné jsou zásadnější změny.

„Dohadování o výši tarifů je nedůstojné a vůbec nezohledňuje ústavní garance práva na samosprávu. Představitelé obcí a měst jsou účastníky nedůstojného představení, kdy s napětím očekávají rozhodnutí vlády, která určí výši jejich příjmů. Místo toho navrhujeme, aby vládou schválené tarify stanovily pouze nepodkročitelnou výši příjmů a aby obecní a městská zastupitelstva mohla – samozřejmě s určitými limity - rozhodnout o jejich navýšení,“ vysvětluje předseda SMS ČR Stanislav Polčák.

„Zastupitelstvo by tak mohlo rozhodnout např. o tom, že příjem uvolněného starosty bude navýšen na 140 % jeho minimálního příjmu garantovaného vládou schválenými tabulkami. Úspěšní starostové jsou schopnými manažery a vůbec nemůže být pochyb o tom, že si možnost takového navýšení zaslouží. Další věcí jsou vážné pochybnosti o souladu současného modelu s ústavním pořádkem. Situace, kdy se samospráva musí s prosíkem obracet na exekutivu, aby její představitelé byli přiměřeně odměňováni, je prostě nepřijatelná. Pokud bychom náš návrh neprosadili v zákonodárném procesu, nebudeme váhat obrátit se na Ústavní soud,“ uzavírá Polčák.

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/SMS-CR-Samospravy-volaji-po-vetsi-flexibilite-v-odmenovani-604222

ZPĚT NA SEZNAM