Zprávy

Pondělí 16. 12. 2019

SMS ČR: Obce a města nedostaly Národní investiční plán k připomínkování

Sdružení místních samospráv ČR, které zastupuje téměř 2000 menších měst a obcí, nesouhlasí s postupem vlády ČR, jež má dnes dle zpráv některých médií projednávat Národní investiční plán, avšak písemný podklad k tomu vládou zveřejněn nebyl. SMS ČR je přitom již bezmála pět let povinným připomínkovým místem vládních návrhů s dopadem na samosprávu.

„Každoročně připomínkujeme až sto návrhů vlády s dopadem na samosprávy. Proto se nás pochopitelně zásadně dotýká Národní investiční plán, neboť může významně napomoci rozvoji obci, měst a regionů,“ uvádí Stanislav Polčák, předseda SMS ČR. „Pokud takto zásadní materiál má dnes projednávat vláda, aniž by to bylo na jejím programu jednání, aniž by k tomu ve vládním informačním systému byl jakýkoli veřejně dostupný podklad, považujeme takový postup vlády za krajně nestandardní,“ dodává Polčák.

SMS ČR očekává, že vládní materiál by měl specifikovat kritéria, která bude muset určitý projekt splňovat, aby měl šanci se do národního plánu dostat (mezi jinými například rozvojový dopad na vymezené území, zvyšování konkurenceschopnosti či inovační přínos). „Obce i kraje disponují tisícovkami projektů, u nichž budou požadovat jejich zařazení do vládního plánu, a proto musí znát kritéria pro zařazení do plánu, ale i alokaci a přidělení podpory. Pokud výsledkem dlouhé vládní přípravy tohoto materiálu je absence jakékoli veřejné konzultace s vládními připomínkovými místy, pokládáme to u takto významného tématu za naprosté selhání vlády a jejího premiéra, jenž s konceptem Národního investičního plánu přišel,“ uzavírá předseda SMS ČR Stanislav Polčák.

ZPĚT NA SEZNAM